Облік за МСФО: Аналітичні матеріали

Рубрикатор

Облік за МСФО. Аналітичні статті

Відображення в 2 колонки
 • 21 вересня 2018
  Ми продовжуємо аналізувати новий МСФЗ 16 «Оренда». У попередній статті «МСФЗ 16 «Оренда»: на які зміни очікувати з 01.01.2019 (частина 3)» ми розглядали правила обліку фінансової та операційної оренди, зважаючи на зміни у 2019 році. А наразі ознайомимося з правилами обліку оренди земельних ділянок і паїв...
 • 14 вересня 2018
  Ми продовжуємо аналізувати новий МСФЗ 16 «Оренда». У попередній статті «МСФЗ 16 «Оренда»: на які зміни очікувати з 01.01.2019 (Частина 2)» ми розглядали правила обліку оренди для орендаря з урахуванням змін у 2019 році. Наразі ж ознайомимося з правилами обліку оренди для орендодавця...
 • 21 серпня 2018
  На відміну від орендаря, з набранням чинності МСФЗ 16 «Оренда» правила бухгалтерського обліку для орендодавця кардинально не зміняться: залишається оренда фінансова з вибуттям активів із балансу й операційна без вибуття...
 • 10 серпня 2018
  У січні 2016 року було опубліковано МСФЗ 16 «Оренда», що набирає чинності з 1 січня 2019 року, який чимало фінансових фахівців охрестили революційним. Безперечно, новий стандарт вплине на фінансову звітність багатьох підприємств, які раніше керувалися МСБО 17 «Оренда»...
 • 26 липня 2018
  До вашої уваги — оглядовий коментар змін, яких зазнав Порядок подання фінансової звітності, що були затверджені для приведення його норм у відповідність до нещодавно внесених змін у Закон про бухоблік та фінансову звітність...
 • 5 липня 2018
  Підприємство видобуває воду зі свердловини, яку використовує у виробництві та для побутових потреб. З матеріалу ви довідаєтеся, чи поширюються на нього вимоги Закону про бухоблік стосовно переходу на подання звітності згідно з МСФЗ, та про оприлюднення річної звітності разом з аудиторським висновком...
 • 22 травня 2018
  Які фінвитрати підлягають капіталізації? Який період капіталізації? Як розрахувати норму капіталізації? Числові приклади визначення фінвитрат, які формують собівартість кваліфікаційного активу, див. у нашій статті...
 • 18 травня 2018
  Матеріал у відкритому доступі
  Що таке кваліфікаційний актив? Який строк вважається суттєвим для створення кваліфікаційного активу? Приклади кваліфікаційних активів за П(С)БО і МСФЗ...
 • 18 квітня 2018
  Як правильно показати заміну компонента основного засобу в бухобліку згідно з МСФЗ: затрати з демонтажу й монтажу капіталізувати чи списати на витрати періоду? Якщо капіталізувати, то чи треба збільшувати балансову вартість на вартість замінених матеріалів? Чи амортизувати основний засіб у період заміни?...
 • 22 січня 2018
  Закон № 2164 дещо розширив коло підприємств, які під час складання фінзвітності мають застосовувати МСФЗ. Новачками стали великі підприємства та підприємства, які видобувають корисні копалини загальнодержавного значення. Тому наразі актуальним є питання щодо дати переходу на МСФЗ. Тож у цьому матеріалі прокоментуємо позицію Мінфіну стосовно періоду, за який ...
 • 26 грудня 2017
  Які зміни в бухобліку запрацюють із 1 січня 2018 року? Кому потрібно перейти на МСФЗ? Чи обов’язковий аудит для всіх? Нові правила класифікації підприємств на мікро-, малі, середні, великі. Який новий Звіт потрібно подавати?...
 • 21 грудня 2017
  Стандарти МСФЗ завжди вважалися так званими стандартами «за принципами», а не стандартами «за правилами». Принципи припускають деяку частку свободи й навіть творчості для бухгалтера, без яких професія не була б такою цікавою. Тож у цьому матеріалі розглянемо низку прикладів, коли менеджмент і бухгалтер можуть здійснити вибір в обліковій політиці й застосуват...
 • 18 грудня 2017
  Посилення вимог до якості бухгалтерського обліку на українських підприємствах спричиняє особливу увагу до правильного оформлення й затвердження облікової політики та документообігу в компанії. Тож у цьому матеріалі ми розповімо що нове очікує на підприємства, які прийняли рішення (або змушені відповідно до закону) перейти на застосування міжнародних стандарт...
 • 16 січня 2017
  Про застосування міжнародних стандартів (далі — МСФЗ) під час складання фінансової звітності розмови ведуться вже надто давно. Ми, своєю чергою, стисло окреслимо, які підприємства й установи повинні керуватися МСФЗ під час складання фінзвітності, а за ким лишилося право її застосування на власний розсуд...
 • 18 листопада 2015
  Із матеріалу ви дізнаєтеся, чи припиняти нарахування амортизації в період проведення капремонту, коли основні засоби не використовуються, та як ураховувати в податковому обліку витрати на капітальний ремонт основних засобів...
 • 20 травня 2015
  Головна роль у питаннях обліку фінансових інструментів належить МСФЗ 9 «Фінансові інструменти». За останні декілька років МСФЗ 9 був викладений у декількох редакціях. У матеріалі описані всі етапи еволюції МСФЗ 9 і пояснюється, яку редакцію потрібно застосовувати нині в Україні...
 • 26 лютого 2015
  Аналіз співвідношення вимог МСБО та національного законодавства щодо подання фінансової звітності виявив чимало випадків неможливості виконання окремих вимог МСФЗ і МСБО при використанні національних форм фінансової звітності. Які це випадки та практичні поради, як вийти із ситуації, — у статті....
 • 10 лютого 2015
  МСФО требуют от субъектов хозяйствования разработки учетных политик так же, как и украинское законодательство, включающее национальные П(С)БУ. В статье детальнее рассмотрим основные принципы построения учетной политики на предприятии...
 • 28 листопада 2014
  У статті розглянуто порядок подання фінансових інструментів у фінансовій звітності, складеної за міжнародними стандартами. Висвітлені питання визнання фінансових інструментів, оцінки їх первісної вартості, особливості знецінення фінансових активів і втрат у вартості активів, утримуваних до погашення...
 • 16 вересня 2014
  За МСБО 28 прибутки/збитки, що виникають унаслідок операцій між інвестором і підконтрольною компанією визнають у звітності в межах частки володіння інвестора. А ось МСФЗ 10 вимагає повного визнання прибутків/збитків у разі втрати «мамою» контролю за «дочкою». Як Рада з МСФЗ вирішила таке протиріччя?...
 • 15 липня 2014
  У травні 2014 р. з’явився новий міжнародний стандарт — МСФЗ 15 «Виручка за контрактами з клієнтами», який прийде на заміну МСБО 11 і 18, а також кількох інтерпретацій. Що нового передбачає цей стандарт?...
 • 9 липня 2014
  Яким чином відображати у фінансовій звітності за МСФЗ, а точніше у Звіті про прибуток або збиток, курсові різниці, що виникли у звітному періоді, — згорнуто чи розгорнуто?...
 • 9 липня 2014
  Незважаючи на національну практику обліку основних засобів, поняття малоцінних необоротних матеріальних активів (МНМА) у системі МСФЗ не використовується. Тому під час переходу на МСФЗ логічно виникає запитання: що робити з МНМА в міжнародному обліку та де відображати ці об’єкти в МСФЗ-звітності?...
 • 9 липня 2014
  Порядок подання запасів у фінансовій звітності за міжнародними стандартами регулюється МСБО 2 «Запаси». Розглянуто порядок визначення, визнання, оцінки та списання запасів згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності....
 • 8 липня 2014
  Ломбард є суб’єктом малого підприємництва (чисельність працівників — 10, дохід — до 10 млн євро). Яку фінансову звітність потрібно складати? Увесь пакет фінзвітності чи за формами, затвердженими П(С)БО 25 для суб’єктів малого підприємництва?...
 • 25 березня 2014
  Які тонкощі ідентифікації та визнання нематеріальних активів? Як визначити їх первісну вартість залежно від способу надходження на підприємство? Які правила обліку витрат, амортизації та оцінка після первісного визнання нематеріальних активів?...

ПІДПИШІТЬСЯ НА РОЗСИЛКУ
і щодня (у робочі дні) отримуйте підбірку свіжої аналітики та новин!