Витрати на охорону праці покладаються на роботодавця та визначаються згідно з переліком заходів і засобів з охорони праці, що затверджуються Кабінетом Міністрів України. Їх перелік урегульовується в колективному договорі.

Цей перелік досить великий, і залежить від виду діяльності підприємства й інших умов. Підприємство самостійно розробляє систему та форми обліку, звітності й контролю господарських операцій, беручи до уваги особливості своєї діяльності й технології обробки облікових даних.

З огляду на зазначене, Державна служба України з питань праці оприлюднила проект постанови Кабміну «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 червня 2003 р. № 994», яким запропоновано встановити таке:

  • формування витрат на охорону праці для їх відображення в господарській діяльності здійснюється з урахуванням методологічних засад формування  в бухгалтерському обліку інформації про витрати та її розкриття у фінансовій звітності, визначених за правилами бухобліку, а також іншими нормативно-правовими актами щодо ведення бухгалтерського обліку;
  • фактичні витрати на охорону праці підтверджуються документами, які містять відомості про здійснення господарських операцій, для подальшого їх відображення в обліку, який ведеться підприємством для формування фінансової, податкової та інших видів звітності;
  • склад, обсяг і джерела фінансування витрат на охорону праці згідно з переліком, затвердженим цією постановою, роботодавець визначає в колективному договорі або угоді.

Як пояснюють автори документа, прийняття проекту акта забезпечить взаємоузгодження та приведення у відповідність окремих норм чинного законодавства для належного фінансування охорони праці роботодавцем і введення обліку витрат на охорону праці в системі бухгалтерського, податкового та внутрішньогосподарського (управлінського) обліку.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»