Мінфін затвердив зміни деяких нормативно-правових актів із бухгалтерського обліку, а саме в:

  • Інструкцію про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджену наказом Мінфіну України від 30.11.1999 р. № 291;
  • П(С)БО 7 «Основні засоби»;
  • П(С)БО 30 «Біологічні активи».

Зміни до таких нормативно-правових актів передбачають:

  • облік плодоносних рослин, які пов’язані із сільськогосподарською діяльністю, на аналітичному рахунку 108 «Багаторічні насадження» рахунка 10 «Основні засоби». При цьому такі активи не можуть обліковуватися на рахунку 16 «Довгострокові біологічні активи»;
  • групу основних засобів «Багаторічні насадження» перейменовано в «Багаторічні насадження та плодоносні рослини» (зміни до пп. 5.1.8 П(С)БО 7);
  • виключення зі сфери регулювання П(С)БО 30 плодоносних рослин, пов’язаних із сільськогосподарською діяльністю;
  • визначення поняття плодоносні рослини. Плодоносні рослини — це довгострокові біологічні активи, які використовуються в процесі виробництва сільськогосподарської продукції та систематично надають сільськогосподарську продукцію та/або додаткові біологічні активи (зміни до п. 4 П(С)БО 30);
  • визначення виноградників та садів як плодоносних рослин, пов’язаних із сільськогосподарською діяльністю, на які не поширюється П(С)БО 30.

Такі зміни було затверджено наказом Мінфіну «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку» від 12.12.2017 р. № 1019. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

 

 

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»