З 01.01.2018 розширено перелік об’єктів, які не належать до об’єкта оподаткування рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин (далі — Рентна плата) за рахунок обсягу газу (метану) дегазації вугільних родовищ, який не відповідає вимогам до якості природного газу, призначеного для транспортування, промислового або комунально-побутового споживання (пп. 252.4.8 ПКУ).

Крім того, упроваджено пільгові ставки в розмірі 12% та 6% вартості об’єктів оподаткування Рентною платою за природний газ, що видобуватиметься з покладів глибиною до та понад 5000 м відповідно (далі — Пільгова ставка) гірничими виробками, які в Кодексі визначені як «нові свердловини» (п. 252.20 ПКУ).

Зважаючи на те що об’єктом оподаткування Рентною платою є обсяг товарного природного газу, який видобутий у звітному періоді, запропонована редакція об’єкта, пов’язаного з оподаткуванням, який ідентифікує лише момент можливого спорудження гірничої виробки, не забезпечує ідентифікацію:

а) звітного періоду, у якому може бути застосована Пільгова ставка;

б) порядку обчислення об’єкта оподаткування за Пільговою ставкою.

Фіскали в листі від 18.01.2018 р. № 1464/7/99-99-12-03-04-17 зауважили: ідентифікація звітного періоду, у якому можуть застосовуватися Пільгові ставки, може бути виконаною на підставі відповідних розділів отриманого від платника Паспорта свердловини.

Під час визначення об’єкта оподаткування за Пільговою ставкою в межах ділянок надр із свердловини, яка введена в експлуатацію до 2018 року, необхідно враховувати різницю між величиною об’єкта оподаткування Рентною платою, задекларованого у звітному періоді, що передує зазначеному в Паспорті свердловини календарному місяцю введення в експлуатацію, та обсягом у відповідному звітному періоді після введення в експлуатацію «нової свердловини».

Також фіскали звернули увагу, що у січні 2018 року сплачені платниками суми рентної плати за користування надрами для видобування вуглеводневої сировини за податковими зобов’язаннями грудня 2017 року зараховуватимуться в повному обсязі до загального фонду Державного бюджету України.

Крім того, Мінфін повідомив, що Класифікацію доходів бюджету, затверджену наказом від 14.01.2011 р. № 11 «Про бюджетну класифікацію», доповнено такими позиціями:

  • 13031100 «Рентна плата за користування надрами для видобування нафти, що нарахована до 1 січня 2018 року, погашення податкового боргу та повернення помилково або надміру сплачених сум до 31 грудня 2017 року»;
  • 13031200 «Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу, що нарахована до 1 січня 2018 року, погашення податкового боргу та повернення помилково або надміру сплачених сум до 31 грудня 2017 року»;
  • 13031300 «Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату, що нарахована до 1 січня 2018 року, погашення податкового боргу та повернення помилково або надміру сплачених сум до 31 грудня 2017 року».

 

 

 

 

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»