НБУ пропонує надати можливість суб’єктам господарювання упродовж шести місяців привести свою діяльність із використання форм первинного обліку касових операцій у відповідність до вимог Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління НБУ від 29.12.2017 р. № 148.

Зокрема це стосується форм відомостей на виплату готівки, прибуткових касових ордерів, видаткових касових ордерів, журналів реєстрації прибуткових і видаткових касових документів, касових книг, книг обліку виданої та прийнятої старшим касиром готівки й актів про результати інвентаризації наявних коштів.

Протягом цього періоду редакційні відмінності форм первинного обліку не мають бути підставою для їх незастосування.

Такий перехідний адаптаційний період дозволить суб’єктам господарювання використовувати раніше надруковані форми первинного обліку касових операцій.

Про це йдеться в проекті постанови Правління НБУ «Про внесення зміни до постанови Правління Національного банку України від 29 грудня 2017 року № 148», що пропонується для громадського обговорення на сайті НБУ.

 

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»