Порядок визначає процедуру здійснення Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Представники Комісії - працівники Комісії, з яких формується контрольна група (керівник та члени контрольної групи) для здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів (їх представників), проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерних товариств (далі – Нагляд).

Посадові особи акціонерного товариства, та/або особи, уповноважені на скликання загальних зборів, проведення реєстрації акціонерів (їх представників), проведення загальних зборів, голосування та підбиття його підсумків на загальних зборах акціонерних товариств, та/або представники депозитарної установи, та/або акціонери (їх представники) попереджаються керівником контрольної групи про їх зобов'язання:

  • забезпечити вільний доступ Представників Комісії до місця проведення Нагляду, документів та іншої інформації, необхідних для проведення Нагляду та складання звіту про результати нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків;
  • надавати документи (належним чином засвідчені копії), виписки, витяги з документів та іншу інформацію, необхідну Представникам Комісії при здійсненні Нагляду.

Рішення НКЦПФР
від 19.12.2017 р.
№ 904

 

 

 

 

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»