У спецрежимній ПДВ-декларації (з позначкою 0121) за жовтень 2015 року платником ПДВ, який застосовував спецрежим оподаткування відповідно до ст. 209 ПКУ (чинної у зазначений період), було відображено податкові зобов’язання з ПДВ у зв’язку з ліквідацією основних засобів (знищення комбайну внаслідок пожежі).

Утім, у разі ліквідації основних засобів у зв’язку зі знищенням їх внаслідок пожежі (за умови документального підтвердження такого знищення відповідно до законодавства) така ліквідація з метою оподаткування ПДВ не є операцією з постачання основних засобів. Відповідно податкові зобов’язання за такою операцією у податковій звітності з ПДВ не визначаються.

Тому в листопаді 2015 року платником було подано уточнюючий розрахунок на зменшення таких податкових зобов’язань у зв’язку з класифікацією такого знищення основних засобів як форс-мажорних обставин. У такому уточнюючому розрахунку було допущено помилку (не заповнено рядок 9.1 «з рядка 9 — сума по операціях, дата виникнення податкових зобов’язань по яких припадає на період після 01 лютого 2015 року»).

Крім того, для зменшення помилково визнаних податкових зобов’язань платником ПДВ було складено і зареєстровано в ЄРПН розрахунок коригування до відповідної податкової накладної та відображено їх у податковій звітності за жовтень 2015 року. При цьому, таке коригування має бути відображено у рядку 7 «Коригування податкових зобов’язань» декларації з ПДВ за той звітний період, у якому такий розрахунок коригування складено (у разі своєчасної його реєстрації в ЄРПН) або у якому такий розрахунок коригування зареєстровано в ЄРПН (у разі, якщо його зареєстровано в ЄРПН з порушенням встановлених ПКУ термінів).

Таким чином, платником двічі зменшено податкові зобов’язання. Тож у звітному періоді, в якому платником було зареєстровано в ЄРПН розрахунок коригування до податкової накладної на зменшення суми податкового зобов’язання, виникла позитивна різниця між податковими зобов’язаннями, задекларованими у податковій звітності (декларації з ПДВ) та зареєстрованими в ЄРПН (податковій накладній та розрахунку коригування) (ΣПеревищ).

Таку ситуацію розглянула ДФСУ в ІПК від 01.02.2018 р. № 393/6/99-99-15-03-02-15/ІПК.

У такому випадку податківці наполягають на виправленні такої невідповідності шляхом подання уточнюючих розрахунків за відповідні звітні періоди та/або реєстрації в ЄРПН відповідних податкових накладних/розрахунків коригування залежно від виду допущеної помилки.

Також контролери зауважили: при обрахунку показника ΣПеревищ («Override») в СЕА ПДВ значення рядка 9.1 декларації з ПДВ за формою, затвердженою наказом Мінфіну від 23.09.2014 р. № 966 (яка була чинною у періодах подання платником податкової декларації з ПДВ та уточнюючого розрахунку до неї), не враховується.

 

 

 

 

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»