Актив у вигляді корпоративних прав або не боргових цінних паперів, емітента яких визнано банкрутом або припинено як юридичну особу у зв’язку з його ліквідацією визнається безнадійною заборгованістю (пп. «д» пп. 14.1.11 ПКУ).

Як відомо, наразі об’єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток підприємства, який визначається шляхом коригування бухгалтерського фінрезультату до оподаткування на різниці, передбачені ПКУ.

Для списання безнадійної дебіторської заборгованості здійснюється формування резервів сумнівних боргів, при понесенні витрат за якими відповідно до положень п. 139.2 ПКУ здійснюється коригування фінрезультату до оподаткування.

Так, згідно пп. 139.2.1 ПКУ фінансовий результат до оподаткування збільшується:

  • на суму витрат на формування резерву сумнівних боргів відповідно до національних П(С)БО або МСФЗ;
  • на суму витрат від списання дебіторської заборгованості понад суму резерву сумнівних боргів.

Згідно з пп. 139.2.2 ПКУ фінансовий результат до оподаткування зменшується:

  • на суму коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів, на яку збільшився фінансовий результат до оподаткування відповідно до національних П(С)БО або МСФЗ;
  • на суму списаної дебіторської заборгованості (у т.ч. за рахунок створеного резерву сумнівних боргів), яка відповідає ознакам, визначеним пп. 14.1.11 ПКУ.

Отже, платник податку зменшує фінрезультат до оподаткування на суму списаної дебіторської заборгованості (у т.ч. за рахунок створеного резерву сумнівних боргів). При цьому зменшення фінрезультату здійснюється лише на суму дебіторської заборгованості, яка відповідає ознакам пп. 14.1.11 ПКУ, чинним на дату її списання.

Крім того, списання з балансу резидента акцій, внесених до його статутного капіталу нерезидентами, у зв’язку з ліквідацією емітента таких акцій не є доходом з джерелом його походження з України для цілей пп. 141.4.2 ПКУ.

ІПК ДФСУ від 05.02.2018 р.
№ 482/6/99-99-15-02-02-15/ІПК

 

 

 

 

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»