З 1 січня 2018 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 05.10.2017 р. № 2164-VIII, яким було внесено зміни, зокрема, до порядку подання та оприлюднення фінансової звітності.

Так згідно з ч. 3 ст. 14 Закону № 996 оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським висновком на своїй веб-сторінці (у повному обсязі) та в інший спосіб у випадках, визначених законодавством, зобов’язані:

  • підприємства, що становлять суспільний інтерес (крім великих підприємств, які не є емітентами цінних паперів), ПАТ, суб’єкти природних монополій на загальнодержавному ринку та підприємства, які здійснюють діяльність з видобутку корисних копалин загальнодержавного значення, — не пізніше ніж до 30 квітня року, що настає за звітним періодом;
  • великі підприємства, які не є емітентами цінних паперів, та середні підприємства — не пізніше ніж до 1 червня року, що настає за звітним періодом;
  • інші фінансові установи, що належать до мікропідприємств та малих підприємств, — не пізніше ніж до 1 червня року, що настає за звітним періодом.

Утім ці зміни набирають чинності із 01.01.2018 та 01.01.2019. Про це йшлося у матеріалі «Зміни в Закон про бухоблік: наближення до євровимог».

Натомість оприлюднення річної фінансової звітності та річної консолідованої фінансової звітності за 2017 рік здійснюється у порядку, встановленому Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV (даліЗакон № 996) у редакції, яка діяла до 01.01.2018.

Про це йдеться у листі Мінфіну від 27.02.2018 р. № 35210-06-5/5570.

Нагадаємо: згідно із ч. 4 ст. 14 Закону № 996 в редакції до 01.01.2018  публічні акціонерні товариства, підприємства - емітенти іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, облігацій підприємств і сертифікатів фондів операцій з нерухомістю, а також професійні учасники фондового ринку, банки, страховики та інші фінансові установи зобов'язані не пізніше ніж до 30 квітня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським висновком шляхом розміщення на власній веб-сторінці з опублікуванням у періодичних або неперіодичних виданнях.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»