Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» від 21.12.2016 р. № 1797-VIII, який набрав чинності з 01.01.2017, внесено зміни до ПКУ, зокрема підрозділ 4 р. XX «Перехідні положення» ПКУ було доповнено п. 42, згідно з яким суми доходів, що враховані під час визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток до 1 січня 2015 року та враховані у складі доходів відповідно до П(С)БО або МСФЗ під час визначення фінансового результату до оподаткування після 1 січня 2015 року, не підлягають повторному врахуванню під час визначення такого об’єкта та формують різницю, згідно з якою фінансовий результат до оподаткування зменшується на суму таких доходів.

Оскільки положення п. 42 підрозділу 4 р. XX ПКУ введено в дію з 01.01.2017, об’єкти оподаткування податком на прибуток за звітні (податкові) періоди 2015 та 2016 років не підлягають коригуванню згідно із зазначеним пунктом.

Таким чином, не підлягають повторному врахуванню під час визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток (зменшують фінансовий результат до оподаткування) суми доходів, що враховані під час визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток до 01.01.2015 та враховані у складі доходів відповідно до П(С)БО під час визначення фінансового результату до оподаткування у звітних податкових періодах після 31.12.2016.

Різниця, на яку зменшується фінансовий результат відповідно до п. 42 підрозділу 4 р. XX «Перехідні положення» ПКУ відображається в рядку 4.2.15 додатка РІ до рядка 03 РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, затвердженої наказом Мінфіну від 20.10.2015 р. № 897 (у редакції наказу Мінфіну від 28.04.2017 р. № 467).

ІПК ДФСУ від 02.03.2018 р.
№ 844/6/99-99-15-02-02-15/ІПК

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»