Відповідно до п. 2.21. Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Мінпраці України, Мінюсту та Мінсоцзахисту від 29.07.1993 р. № 58, трудові книжки громадян, які працюють за трудовими договорами в іноземних представництвах, у іноземних кореспондентів, співпрацівників міжнародних організацій та інших прирівняних до них іноземців на території України, зберігаються: в м. Києві - Генеральній дирекції Київської міської ради з обслуговування іноземних представництв, АР Крим - у філіалі Генеральної дирекції Київської міської ради з обслуговування іноземних представництв м. Ялти, в областях - в управліннях зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрацій або підприємствах, визначених обласними державними адміністраціями, у м. Севастополі - в міській державній адміністрації.

Ці організації роблять відмітки у трудових книжках про прийняття на роботу і про звільнення з роботи відповідно до трудових договорів і довідок наймачів. Запис, зроблений у трудовій книжці іноземними представництвами; іноземними кореспондентами, співпрацівниками міжнародних організацій та іншими прирівняними до них іноземцями на території України, є недійсний.

Вказане вище положення не тільки протирічить Господарському кодексу України, але й створює безпідставне адміністративне навантаження на іноземних юридичних осіб, чиї представництва здійснюють діяльність на території України.

Більше того, заборона на зберігання та внесення записів у трудові книжки створює перешкоди у виконанні нерезидентами та їх представництвами обов'язків, покладених на них КЗпП. Зокрема це стосується обов’язку власника або уповноваженого ним органу видати працівникові належно оформлену трудову книжку в день звільнення (ч. 1 ст. 47 КЗпП).

Тож Мінекономрозвитку розробило проект розпорядження КМУ «Про скасування пункту 2.21 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників».

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»