Якщо у вас виникли проблеми з пошуком, пропонуємо подивитися інформаційні відео матеріали
Тип документів:
Аналітичні матеріали
Новини
Область пошуку:
Назва документа
Анонс
Зміст
Відповідність:
усі ці слова
точне слово або фраза
за частиною слів
Мовні поля *:
українська
російська
Сортування результатів:
За релевантністю
За датою (останні зверху)
Вибір періоду публікації матеріалів:
з:
по:

Результат пошуку
Якщо ви не знайшли потрібний документ,
скористайтеся сервісомОсобистий асистент

Кількість документів, що відповідають вашому запиту: 44

 • 15 лютого 2019 A Аналітичні матеріали / Стаття
 • 18 січня 2019 A Аналітичні матеріали / Стаття
  ... Форми фінансової звітності оновлені в грудні минулого року. Тому під час заповнення фінансової звітності виникає чимало запитань, на яких ми й зосередимо увагу в нашій консультації У новій редакції наказом Мінфіну від 27.11.2018 р. № 940 викладено Баланс (форма № 1-дс), Звіт про фінансові ...
 • 18 січня 2019 A Аналітичні матеріали / Стаття
  ... підприємництва, що звітують за формами з П(С)БО 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва». Водночас згідно з п. 1 р. IV НП(С)БО 1 підприємства, які застосовують міжнародний стандарт фінансової звітності для малих і середніх підприємств, використовують форми звітів, затверджені НП(С)БО 1. Отже, суб’єкти ...
 • 18 січня 2019 A Аналітичні матеріали / Стаття
  ... іноземних суб’єктів господарської діяльності, для яких установлена скорочена за показниками фінансова звітність у складі Балансу та звіту про фінансові результати, форма й порядок складання яких визначаються П(С)БО 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва». Зверніть увагу! Підприємства, які для ...
 • 18 січня 2019 A Аналітичні матеріали / Стаття
  ... звітності. Тож, її складають лише раз на рік за звітний період — календарний рік. Як і у випадку з іншими фінансовими звітами, перший звітний період для складання Приміток до фінансової звітності новоствореним підприємством може становити менш як 12 місяців, але не більш ніж 15 місяців. Звітним періодом ...
 • 17 січня 2019 A Аналітичні матеріали / Стаття
  ... висновком* Не пізніше ніж до 1 червня року, що настає за звітним періодом Власна веб-сторінка (фінзвітність у повному обсязі) 3 Інші фінансові установи , що належать до мікропідприємств та малих підприємств Річна фінансова звітність разом з аудиторським висновком* Не пізніше ніж до 1 червня року, що настає ...
 • 16 січня 2019 A Аналітичні матеріали / Стаття
  ... підлягають порівнянню показники бюджетної та фінансової звітності. Проте загальні суми дебіторської та кредиторської заборгованості бюджетної установи на кінець звітного періоду містить рядок 580 «Разом», відповідно, графи 5 і 9 Звіту про заборгованість за бюджетними коштами (форми № 7д, 7м) і рядок 070 ...
 • 15 січня 2019 A Аналітичні матеріали / Стаття
  ... : «Звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік. Проміжна фінансова звітність складається за результатами першого кварталу, першого півріччя, дев’яти місяців. Крім того, відповідно до облікової політики підприємства фінансова звітність може складатися за інші періоди». Отже, складати ...
 • 14 січня 2019 A Аналітичні матеріали / Стаття
  ... звітного року). Перший звітний період новоствореного підприємства може становити менш як 12 місяців, але не більш як 15 місяців. Проте «новачкам» слід узяти до уваги, що, крім річної фінзвітності, вони повинні складати ще й проміжну — у складі балансу та звіту про фінансові результати. Звітним періодом ...
 • 4 січня 2019 A Аналітичні матеріали / Стаття
  ... підготовки та якісні характеристики фінзвітності Їх теж привели у відповідність до ст. 4 Закону про бухоблік, виклавши в новій редакції п. 1 р. ІІІ НП(С)БОДС 101 «Подання фінансової звітності». Фінансова звітність формується з дотриманням таких принципів: повного висвітлення, згідно з яким фінансова ...
 • 9 листопада 2018 A Аналітичні матеріали / Стаття
  ... належить ВПА. Відображення у фінансовій звітності Підприємства, які звітують за вітчизняними бухстандартами, під час складання проміжної фінзвітності можуть не обчислювати ВПА та ВПЗ. Ці показники «можуть наводитися у балансі в сумі зазначених активів і зобов’язань, що визначені на 31 грудня попереднього ...
 • 18 жовтня 2018 A Аналітичні матеріали / Стаття
  ... Придбання та продаж векселя відбувалися за однією ціною. Як у фінзвітності (Баланс і Звіт про фінансові результати) відображаються придбання та продаж безпроцентного векселя? ВІДПОВІДЬ: Спеціальних рядків для відображення цієї операції у фінзвітності не передбачено. Однак для правильного заповнення ...
 • 26 вересня 2018 A Аналітичні матеріали / Стаття
  ... Чи не найбільше запитань виникає в бухгалтерів бюджетних установ щодо визнання доходів, застосування субрахунків й обліку необоротних активів. Тому розгляньмо найпоширеніші з них ...
 • 22 січня 2018 A Аналітичні матеріали / Стаття
  ... справлянням податків. Тож, у матеріалі з’ясуємо, у яких саме формах фінансової та податкової звітності потрібно вказувати середньооблікову чисельність працівників і як визначати цей показник… Фінансова звітність У фінансовій звітності підприємства мають визначати такий показник, як середня кількість ...
 • 18 січня 2018 A Аналітичні матеріали / Стаття
  ... кредитування бюджету» Звіту про фінансові результати відображають суми видатків кошторису розпорядників бюджетних коштів у розрізі кодів функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету за звітний період (за 2017 рік) і за попередній (у звіті за 2017 рік не заповнюють, оскільки річна фінансова ...
 • 29 лютого 2016 A Аналітичні матеріали / Стаття
  ... для подання фінансової звітності ОСББ № з/п Одержувач фінансової звітності Строк подання Обсяг фінансової звітності Обґрунтування й коментарі 1 Органи статистики Не пізніше ніж 28 лютого року, наступного за звітним Спрощений фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва, у складі якого форма № 1-мс ...
 • 26 лютого 2015 A Аналітичні матеріали / Стаття
  ... IV «Розкриття інформації у фінансовій звітності» НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»: фінансову звітність за МСФЗ складають підприємства, які відповідно до законодавства зобов’язані їх застосовувати, а також ті, що прийняли таке рішення (закріплене в обліковій політиці) самостійно ...
 • 29 грудня 2014 A Аналітичні матеріали / Стаття
  ... Фінансова звітність — 2015 Підстава: абз.абз. 3, 5 п. 2 Порядку № 419 Починаючи з 1 січня 2015 року кредитні спілки та підприємства, які провадять діяльність з управління активами (група 64.3 КВЕД ДК 009:2010), зобов’язані складати фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за ...
 • 16 вересня 2014 A Аналітичні матеріали / Стаття
  ... МСФЗ 10 «Консолідована фінансова звітність» та МСБО 28 «Інвестиції в асоційовані підприємства»: уніфікація вимог за взаємними операціями Наявне протиріччя вимог МСФЗ 10 «Консолідована фінансова звітність» та МСБО 28 «Інвестиції в асоційовані підприємства» щодо операцій між інвестором і компаніями ...
 • 9 липня 2014 A Аналітичні матеріали / Стаття
  ... підписання фінансової звітності (МСБО 10 «Події після звітної дати»). Наприклад, якщо є інформація про продаж товару, що мав собівартість на дату звіту — 1 млн, за 800 тис. — 15 січня, то на дату звіту необхідно відкорегувати вартість такого товару та визнати збиток від зниження вартості. Водночас якщо така ...