Якщо у вас виникли проблеми з пошуком, пропонуємо подивитися інформаційні відео матеріали
Тип документів:
Аналітичні матеріали
Новини
Область пошуку:
Назва документа
Анонс
Зміст
Відповідність:
усі ці слова
точне слово або фраза
за частиною слів
Мовні поля *:
українська
російська
Сортування результатів:
За релевантністю
За датою (останні зверху)

Результат пошуку
Якщо ви не знайшли потрібний документ,
скористайтеся сервісомОсобистий асистент

Кількість документів, що відповідають вашому запиту: 39

 • 9 листопада 2018 A Аналітичні матеріали / Стаття
  ... належить ВПА. Відображення у фінансовій звітності Підприємства, які звітують за вітчизняними бухстандартами, під час складання проміжної фінзвітності можуть не обчислювати ВПА та ВПЗ. Ці показники «можуть наводитися у балансі в сумі зазначених активів і зобов’язань, що визначені на 31 грудня попереднього ...
 • 18 жовтня 2018 A Аналітичні матеріали / Стаття
  ... Придбання та продаж векселя відбувалися за однією ціною. Як у фінзвітності (Баланс і Звіт про фінансові результати) відображаються придбання та продаж безпроцентного векселя? ВІДПОВІДЬ: Спеціальних рядків для відображення цієї операції у фінзвітності не передбачено. Однак для правильного заповнення ...
 • 26 вересня 2018 A Аналітичні матеріали / Стаття
  ... Чи не найбільше запитань виникає в бухгалтерів бюджетних установ щодо визнання доходів, застосування субрахунків й обліку необоротних активів. Тому розгляньмо найпоширеніші з них ...
 • 25 січня 2018 A Аналітичні матеріали / Стаття
  ... політику) (ч. 1 ст. 13 Закону про бухоблік), п. 1 р. ІІ НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»). Складають фінансову звітність за рік наростаючим підсумком із початку року, а баланс — на конкретну дату (за рік  — на 31 грудня звітного року). Перший звітний період новоствореного підприємства ...
 • 22 січня 2018 A Аналітичні матеріали / Стаття
  ... справлянням податків. Тож, у матеріалі з’ясуємо, у яких саме формах фінансової та податкової звітності потрібно вказувати середньооблікову чисельність працівників і як визначати цей показник… Фінансова звітність У фінансовій звітності підприємства мають визначати такий показник, як середня кількість ...
 • 18 січня 2018 A Аналітичні матеріали / Стаття
  ... кредитування бюджету» Звіту про фінансові результати відображають суми видатків кошторису розпорядників бюджетних коштів у розрізі кодів функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету за звітний період (за 2017 рік) і за попередній (у звіті за 2017 рік не заповнюють, оскільки річна фінансова ...
 • 19 січня 2017 A Аналітичні матеріали / Стаття
  ... Примітки складати й надавати їх користувачам фінансової звітності. А ось подальше розкриття ними звітно-облікової інформації залежить від того, чи має підприємство оприлюднювати свою річну звітність. Перелік таких суб’єктів ми наводили в матеріалі «Хто зобов’язаний оприлюднювати фінансову звітність» газети ...
 • 17 січня 2017 A Аналітичні матеріали / Стаття
  ... квітня року, наступного за звітним. Очевидно,  у такому випадку слід обирати безпечніший варіант, й оприлюднювати фінзвітність не пізніше 29 квітня. Скажімо, у Законі № 2664 уточнено: фінансові установи мають забезпечувати доступність, зокрема, річної фінансової та консолідованої фінансової звітності ...
 • 17 січня 2017 A Аналітичні матеріали / Стаття
  ... суб’єкти малого підприємництва, що звітують за формами із П(С)БО 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва». Водночас згідно з п. 1 р. IV НП(С)БО 1, підприємства, які застосовують міжнародний стандарт фінансової звітності для малих і середніх підприємств, використовують форми звітів, затверджені ...
 • 17 січня 2017 A Аналітичні матеріали / Стаття
  ... критеріям мікропідприємництва) та представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності, для яких установлена скорочена за показниками фінансова звітність у складі Балансу та звіту про фінансові результати, форма й порядок складання яких визначаються П(С)БО 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого ...
 • 29 лютого 2016 A Аналітичні матеріали / Стаття
  ... для подання фінансової звітності ОСББ № з/п Одержувач фінансової звітності Строк подання Обсяг фінансової звітності Обґрунтування й коментарі 1 Органи статистики Не пізніше ніж 28 лютого року, наступного за звітним Спрощений фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва, у складі якого форма № 1-мс ...
 • 26 лютого 2015 A Аналітичні матеріали / Стаття
  ... IV «Розкриття інформації у фінансовій звітності» НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»: фінансову звітність за МСФЗ складають підприємства, які відповідно до законодавства зобов’язані їх застосовувати, а також ті, що прийняли таке рішення (закріплене в обліковій політиці) самостійно ...
 • 29 грудня 2014 A Аналітичні матеріали / Стаття
  ... Фінансова звітність — 2015 Підстава: абз.абз. 3, 5 п. 2 Порядку № 419 Починаючи з 1 січня 2015 року кредитні спілки та підприємства, які провадять діяльність з управління активами (група 64.3 КВЕД ДК 009:2010), зобов’язані складати фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за ...
 • 16 вересня 2014 A Аналітичні матеріали / Стаття
  ... МСФЗ 10 «Консолідована фінансова звітність» та МСБО 28 «Інвестиції в асоційовані підприємства»: уніфікація вимог за взаємними операціями Наявне протиріччя вимог МСФЗ 10 «Консолідована фінансова звітність» та МСБО 28 «Інвестиції в асоційовані підприємства» щодо операцій між інвестором і компаніями ...
 • 9 липня 2014 A Аналітичні матеріали / Стаття
  ... підписання фінансової звітності (МСБО 10 «Події після звітної дати»). Наприклад, якщо є інформація про продаж товару, що мав собівартість на дату звіту — 1 млн, за 800 тис. — 15 січня, то на дату звіту необхідно відкорегувати вартість такого товару та визнати збиток від зниження вартості. Водночас якщо така ...
 • 26 червня 2014 C Довідники ЛІГА:ЗАКОН
  ... стандарт фінансової звітності 9 (МСФЗ 9). Фінансові інструменти Міжнародний стандарт фінансової звітності 10 (МСФЗ 10). Консолідована фінансова звітність Міжнародний стандарт фінансової звітності 11 (МСФЗ 11). Спільна діяльність Міжнародний стандарт фінансової звітності 12 (МСФЗ 12). Розкриття інформації ...
 • 25 березня 2014 A Аналітичні матеріали / Стаття
  ... Подання нематеріальних активів у фінансовій звітності за міжнародними стандартами Порядок подання нематеріальних активів у фінансовій звітності, складеній за міжнародними стандартами, регулюється МСБО 38 «Нематеріальні активи». Нагадаємо: положення цього стандарту не застосовують до: а ...
 • 14 березня 2014 A Аналітичні матеріали / Стаття
  ... Події після звітної дати: наслідки для фінансової звітності Традиційне уявлення про те, що фінансова звітність — це фотографія минулого звітного періоду, не завжди відповідає очікуванням користувачів фінансовою звітністю. Із дати річної звітності до дати, коли ця звітність потрапляє до широкого ...
 • 7 березня 2014 A Аналітичні матеріали / Стаття
  ... ). Розкриття інформації Інформацію про основні засоби підприємства наводять у Звіті про фінансовий стан у частині відображення балансової вартості всіх груп основних засобів. У Примітках до фінансової звітності висвітлюються головні моменти облікової політики щодо основних засобів. У п. 73 МСБО 16 наведено ...
 • 14 лютого 2014 A Аналітичні матеріали / Стаття
  ... Поворотна фіндопомога від засновника: чи потрібно відображати у Звіті про пільги Поворотна фінансова допомога від засновника отримана в І кварталі 2013 року та повернена в ІІ кварталі 2013 року. Підприємство здає декларацію з прибутку раз на рік, авансових платежів не сплачує, у декларації цю ...